ul. Cybulskiego 35H,
50-205 Wrocław
tel. 509-68-53-28
sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
Rach. bankowy  mBank S.A. nr 60 1140 2004 0000 3502 7501 0722